การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ผลการปฏิบัติราชการ

2559

2558

2557

2556

2555

2554

2553

2552

2551

2550

2549

2548

(Visited 1 times, 1 visits today)