พช. เตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564” ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco webex meetings โดยมีนายอาจณรงค์ สัตยพานิช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในการเตรียมความพร้อมฯ ผ่านระบบออนไลน์ในครั้งนี้

กรมการพัฒนาชุมชนได้เสนอผลงานโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ที่ได้ประยุกต์หลักการของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไว้ในการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อรับการคัดเลือกเป็น “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564” พร้อมนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้คัดเลือกให้มีผู้แทนของประชาชนซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลฯ

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)