พช. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

DSCF1681.jpg

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ส่วนกลาง) ครั้งที่ 2 ณ ห้อง Warroom ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีผู้อำนวยการสำนัก กอง และคณะทำงานกำหนดตัวชี้วัด กำกับติดตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อพิจารณาดำเนินการกำกับการขับเคลื่อนภารกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด และพิจารณาตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

DSCF1666.jpg
DSCF1677.jpg
DSCF1644.jpg
DSCF1668.jpg
DSCF1660.jpg
DSCF1669.jpg
DSCF1682.jpg
DSCF1686.jpg
DSCF1685.jpg
(Visited 1 times, 1 visits today)