พช. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ส่วนกลาง) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายอาจณรงค์ สัตยพานิช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน คณะทำงานกำหนดตัวชี้วัด กำกับติดตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อพิจารณาดำเนินการกำกับการขับเคลื่อนภารกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด

 

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)