ประชุมการจัดทำข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น.

นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมจัดทำและพิจารณาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 โดยมีนายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชกรมการพัฒนาชุมชน และคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำและพิจารณาตัวชี้วัด รอบการประเมินที่ 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)