อธิบดี พช. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และบวชเนกขัมมะบารมี เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาสืบไป

27 มกราคม 2566 /

10:50 น.

กรมการพัฒนาชุมชน รับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ณ สถานที่ปฏิบัติงาน (Site Visit)

20 กรกฎาคม 2565 /

12:36 น.