กพร. กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2565 “สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่”

วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 11.30 น.

นางสาวเตือนใจ บุญทิม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นำทีมข้าราชการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2565 ด้วยการสรงน้ำพระพุทธรูปที่ประดิษฐานประจำหน่วยงาน นอกจากนี้ข้าราชการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ร่วมกันรดน้ำขอพรจากผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานวัฒนธรรมไทย

ข่าว : กพร.กรมการพัฒนาชุมชน   

(Visited 1 times, 1 visits today)