กพร. กรมการพัฒนาชุมชน อัญเชิญ “พระพุทธพัฒนปชานาถ” ประดิษฐานประจำหน่วยงาน

กพร.กรมการพัฒนาชุมชน อัญเชิญ “พระพุทธพัฒนปชานาถ” ประดิษฐานประจำหน่วยงาน

วันนี้ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 11.11 น.

นางสาวเตือนใจ บุญทิม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อัญเชิญ “พระพุทธพัฒนปชานาถ” พระพุทธรูปประจำกรมการพัฒนาชุมชน ประดิษฐานประจำหน่วยงาน เพื่อสักการะบูชา และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการในสังกัด

”พระพุทธพัฒนปชานาถ” เป็นพระพุทธรูปที่กรมการพัฒนาชุมชนจัดสร้างขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ซึ่งมีความหมายว่า “พระพุทธเจ้าผู้ซึ่งเป็นที่พึ่งของประชาชนให้ประสบความเจริญ”

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)