ผอ.กพร. นำทีมข้าราชการเข้าพบและร่วมแสดงความยินดีกับ 4 รองผู้ว่าราชการจังหวัด ป้ายแดง

วันที่ 11 -12 พฤศจิกายน 2564

นางสาวเตือนใจ บุญทิม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นำทีมข้าราชการในสังกัด เข้าพบและร่วมแสดงความยินดีกับ 4 รองผู้ว่าราชการจังหวัด ป้ายแดง ซึ่งประกอบด้วย

  • นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
  • นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
  • นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
  • นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์การเงินชุมชน ไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)