ผอ. กพร. ร่วมเป็นคณะกรรมการฯตัดสินการประกวด “ขวัญใจงานกาชาด กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564”

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.

นางสาวเตือนใจ บุญทิม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด “ขวัญใจงานกาชาด กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564” เพื่อคัดเลือกตัวแทนกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประกวด ขวัญใจงานกาชาด 2564 ร่วมกับสภากาชาดไทย

  • ขวัญใจงานกาชาด กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ได้แก่ นางสาวณภัทร เทพพูลผล ตัวแทนสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ นางสาวศรอุษา ฉิมเพ็ชร์ ตัวแทนจากสถาบันการพัฒนาชุมชน
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ นางสาวกณิศ จันทร์ขวัญ ตัวแทนจากสำนักงานเลขานุการกรม
  • รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote) ได้แก่ นางสาวบุปผชาติ พลายแก้ว ตัวแทนจากกองการเจ้าหน้าที่

และรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ นางสาวณิชกานต์ บุญเพ็ชร กองแผนงาน นางสาวมุกขะรินทร์ พุทโธสาวะโก สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน และนางสาวบุปผชาติ พลายแก้ว กองการเจ้าหน้าที่

ตัวแทนของกรมการพัฒนาชุมชน จะเข้าร่วมการประกวด “ขวัญใจงานกาชาด ประจำปี 2564” รอบแรก ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 และรอบตัดสิน ในวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2654 ณ โรงละครเคแบงค์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)