กพร. กรมการพัฒนาชุมชน เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานประชุมและเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการพัฒนาชุมชน ในการประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนางสาวเตือนใจ บุญทิม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานถึงแนวทางการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ที่จะขับเคลื่อนงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

 

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)