ผอ.กพร. พช. นำทีมข้าราชการในสังกัด ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมการพัฒนาชุมชน

c484bc99363a7365660fa220a38ae65ca_4620693218570693062_๒๑๑๐๐๔_1.jpg

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 13.19 น.

นางสาวเตือนใจ บุญทิม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการพัฒนาชุมชน นำทีมข้าราชการในสังกัดเข้าไหว้สักการะสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงาน ปีงบประมาณ 2565

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

c484bc99363a7365660fa220a38ae65ca_4620693218570693062_๒๑๑๐๐๔_4.jpg
(Visited 1 times, 1 visits today)