กองเชียร์ “พช.” งานรับรางวัลเลิศรัฐ 2564

Photo-Backdrop.jpg

วันที่ 16 กันยายน 2564 

นางสาวเตือนใจ บุญทิม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ข้าราชการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และคณะทำงาน PMQA ของกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมงานพิธีรับรางวัล และแสดงความยินดีกับความสำเร็จของกรมการพัฒนาชุมชน ในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน 

DSCF1934.jpg
1792021_๒๑๐๙๑๗_004-1.jpg
DSCF1924.jpg
มอบรางวัลเลิศรัฐ-16-ก.ย.-64_๒๑๐๙๑๗_34.jpg
(Visited 1 times, 1 visits today)