พช. ติวเข้ม !! ถาม – ตอบ PMQA หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.

นางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และนายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นที่ปรึกษาติวเข้มแนวทางการถาม - ตอบ คณะผู้ประเมินรางวัลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการจัดการบริหารภาครัฐ (PMQA) ประจำปี พ.ศ. 2564 หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม ผ่านระบบ ZOOM โดยมีนางสาวเตือนใจ บุญทิม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมประชุมกลุ่มย่อยแลรับฟังแนวทาง ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)