ประชุมการจัดทำข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น.

นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมจัดทำและพิจารณาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 โดยมีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ตรวจราชกรมการพัฒนาชุมชน นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชกรมการพัฒนาชุมชน และคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำและพิจารณาตัวชี้วัด รอบการประเมินที่ 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)