อพช. การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน 2563

อพช มอบนโยบายสำคัญ การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2563 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ ศพช.นครนายก

คลิกรายละเอียด       

แนวทางการขับเคลื่อนงาน “นักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม” ปี 2563

คลิกรายละเอียด       

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายพิเศษในโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างสุขในชุมชน Women Change For Good

คลิกรายละเอียด       

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “ปลูกผักสวนครัวทั่วทั้งจังหวัด” (ตัวอย่าง จังหวัดร้อยเอ็ด)

คลิกรายละเอียด       

อพช. ในการประชุมสร้างความร่วมมือกับ ผู้บริหารกระทรวงมาหดไทย (ผวจ.) ปี 2563

คลิกรายละเอียด       

สรุปการบรรยายพิเศษ ของ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับประเทศ  ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ : 13 ธันวาคม 2562

คลิกรายละเอียด       

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

คลิกรายละเอียด       

อพช. มอบนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2563

คลิกรายละเอียด       

สรุปการบรรยายพิเศษ ของ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในโครงการบริหารการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2563 ณ อิมแพค เมืองทองธานี : 15 ธันวาคม 2562

คลิกรายละเอียด       

“กลไกประชารัฐ” เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน

คลิกรายละเอียด       

การชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คลิกรายละเอียด       

 การสร้างชุมชนยั่งยืน ด้วย “ศีลธรรมและความพอเพียง”

คลิกรายละเอียด            

 การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (อพช. บรรยาพิเศษ ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน)

คลิกรายละเอียด         

 

(Visited 1 times, 1 visits today)