มท.3 กับนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2563

 มท.3 บรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

คลิกรายละเอียด         

 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

คลิกรายละเอียด         

 “งานพัฒนาชุมชนที่อยากเห็น” โดย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

คลิกรายละเอียด         

(Visited 1 times, 1 visits today)