นโยบาย มท.1 กับงานพัฒนาชุมชน

– พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  บรรยายพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบ “ประชารัฐ”
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับประเทศ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
13 ธันวาคม 2562

คลิกรายละเอียด      

(Visited 1 times, 1 visits today)