ประมวลภาพ การถ่ายทอดข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)