ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30 น.

            นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน มีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯกันพร้อมเพรียง ในการประชุมฯ มีประเด็นสำคัญ อาทิ ที่มาของการประเมิน กลไกการประเมิน กรอบการประเมิน การสำรวจความคิดเห็นผู้ใต้บังคับบัญชา และปฏิทินการดำเนินงาน โดยมีนายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้ประสานและชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)