พช. ลุยพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสมัครรับรางวัลของ UN

วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2561

               กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2019 ลงพื้นที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อถ่ายทำวีดิทัศน์ผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการสมัครรับรางวัลฯ โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของจังหวัดกาญจนบุรีให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในพื้นที่ 

(Visited 1 times, 1 visits today)