ประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 18 มกราคม 2561

               กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายถิระ ถาวรบุตร เป็นวิทยากรบรรยาย และนายกิติพล เวชกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานประชุมในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)