ประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2561

 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

               กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายถิระ ถาวรบุตร เป็นวิทยากรบรรยาย และนายกิติพล เวชกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานประชุมในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)