ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันที่ 26 มกราคม 2561

              นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายธงชัย บุตรนุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน นายกิติพล เวชกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการในพื้นที่บ้านโป่ง ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

(Visited 1 times, 1 visits today)